ZpracováníMinerálů.

胶藏
Isomag Cementkiln.

打印

KaïdýRokJsouVyrobenyČtyğiMiliardyTun Cementu,PřičemžPeceNaPáleníCementuJsouZáklademVýrobníhoCocesu。vcelémcementárenskémprovozupřitomsilveruje mnohosoučástí,KteréPodléhajíPůebeníNásledkemPůsobeníTeplaa eroze aKteréjeproto nutnovyměňovat。VcementárnáchSEprovádíkrátkésezónníodstavenížprovozu,kteréJEpotřebné亲údržbu一个rekonstrukci ZARIZENI,přičemžtytoodstávky成膜后BYT spojeny小号náklady已经výšidosahujícířádověmilionůdolarů,一到zejménanásledkemztrátčasu一个tržeb。

odzařízeníkdrcenísurovinažpo peckpálenícementu - 斯宾涅苏州普罗茨·罗兹曼提哈·赫内兹·ayx网址罗兹曼提哈纳·克特拉·鲁奇纳(KteráJsouUrčenaProCengárny)。

  • UšetřeteEnergii
  • ZKraťtevozníprostoje.
  • Snižtnákladynaprováděnívýměnydílə
  • sjednoťtodavatelskouzákladnu.

žárovzdornédílay

SpolečnostPayx网址yrotekNabízíRozmanitéžárovzdornéMatertiály,včetněMateriáluCeramite®,StandátoryProvyrovnávacíVzduchovéKanály(Tad),Trysky ProVháněníVzduchuAMnohoDalšíchVýrobků。věrobkyřadyceramitejsouspeciálníkeramickémateriály,jejichžslořeníjenavrīenodak,aby poskytovalomimoğádnoumechanickou pevnostspolečněsodolnostíprotivysokýmteplotámatepelnémuŠoku。

konstrukčníizolace.

PRIprovozníchteplotáchposkytujíkonstrukčníizolačnídeskyISOMAG®,kteréSPOLECNOST Pyrotekvyayx网址rábí,optimálnírovnováhumezivynikajícímiizolačnímivlastnostmi一个vysokoupevností。堤防中SVErozměrovéstabilitě一个vynikajícímechanicképevnosti,kterézůstávajízachovány做teploty 1 000℃(1 830°F),umožňujeobkladová德斯卡ISOMAGdosahování维索克塔těsnostivyzdívek一个zlepšenétermomechanické稳定性žárovzdornýchmateriálů,kteréjsoupoužíványvzařízeních亲zpracování一个úpravuminerálníchLátek。ForsteritovéteadysnižujínamáhánívyzdívkytepelnýmiŠokyachráníprášťpecepředúčinkynadměrnétebloty,čímžpřispívajíkezvyšováníprocuktityi efektityvýroby。

IzolačníFasteryIsomag,KteréJsouIdeálněpoužitelnéProvypalovacíPeceVCementárnáchapevápenkách,PoskytujíúsporyNákladůa Energie,Rovnoměrnějšícopítebloty,vyššístabilituvyzdívekaúčinnějšířízenícapíȱ。

Dalšínownacenaleznete.vNašíBroğuřeVěnovanéMateriáluIsomag

DalšíVýrobky.

DalšíNabídkaZahrnujeRůznédruhyTěsnění,akustickýchuzávěrů,pružných/rozpínacíchspojī,termočlánkýty。

Dalšínownacenaleznete vNašíBroğuřeVěnovanéCementárenskémuPrůmyslu。