奥洛沃

铅恢复系统铅开出

打印

Podleúdajůsdruření国际铅开会PoužívávCeloSvětovémMěřítku1Miliarda VozidelOlovžnéBaterie。Podle tohotosdružení“MAprávě奥洛沃nejvyššípodílrecyklace一个opakovanéhopoužití已经srovnání小号ostatnímivýznamnýmikovy,přičemžolověnébaterie,kterépředstavujíhlavní州upotřebeníolova,vykazujíMIRU recyklacevyššíNEZ 95%”。

PodleP�edpovȱdímezinárodnístudijnísskupiny pro olovo一个zinek se budecelosvětovápoptávkaporafinovanémolovu,泰迪ivěrobatohoto kovunadálezvyšovat。

NeustáleSezpřísňujícíPředpisy,Kolísajícísvětovéstogídícotníhoprostrandí,一张Kolísajícísvětovétovédenyčistéhoolova jsoupříčinouvznikupotȱebynovýchtechnolyíkovýapřováníodpadìpocházejícíchzvýroby。scílemvyəešittentoproblémvyvinulaspolečnostpyrotekayx网址svůjPaterovanýsystémprozpětnézískávání奥洛瓦,Kternje JeKoncipovának,žeumožňujezpětnézískávání奥洛瓦zpracovánímodpaduvznikajícíhopřivýroběanáslevnévyuřitítohoto olovavevěrobnímprocesu。Asystémavyhovovalbovybámvęrobcůvyroben advyhovoval pot vyroben kovcovervznikajísofpadu,尼像维罗·奥奥特·奥托比乌,纳皮奇·沃尔·奥·奥比尔·图库

ZáklademSystémuJeTommechanickéZařízení,KteréDokáře奇怪洛维特VolnéOlovoodsměsírůznýchmatteriálůa od struskovýchodpadů。JednáSe0VysoceúčinněPrůmyslovýSystém,Ktern jevěsledkemvlastníhovývojeakterýumožňujezpětnézískáváníneželeznýchkovýzodpadìvznikajícíchpřivaráděníprůmyslovýchpostupůa ze strusekvznikajícíchpřiprovozupecí。RecyklovanéOlovoJejak ZCoperického,德·ZHOCHODNíHoHlediskaPřijatelnéProPřtovnéVyužitívevýRobníchécoškerézbytkeyhujícíoxidy olova lzeodprodávat。

SystémProzpětnéZískáváníOlovaVyvinutýPholečnostíGyropekayx网址UmoğujeVýrobcůmBaterií:

  • Snižovat.ObjemČistého奥洛洛娃NakupovanéhozaTrðníCeny,
  • omezovatNepříznivý多巴德杰基希·ČinnostiNaživotníProstřídí,
  • Snižovat.objem zbytkovýchmatteriálůpředávanýchkkikvidaci,
  • ZvyšovatHodnotuProdejnýchvedlejšíchprovuktůnabázioxidīolova,
  • Zvyšovatbezpečnostobslyhy。

Prohlédnětesinašibrožuruvěnovanouzpětnémuzískáváníolova。