Předáváníkovu - slévárna

PumplucibleFoundRydrawing.

打印

v souvislosti srostoucíminárokykladenýminameterurgickévlastnostiodlitkůsezvyšujíaképožadavkyspojenéspostupypředáváníkovu。PředáváníRoztavenéhooOvu odtavicípecektelévacímupracovištištiseprovádíněkolikarůznýmizpůsobyKritickéPrblémy,Kterésepřivaráděnítohotopostupuvyskytují,zahrnujíudržováníkvitytaveninya efektityvýroby,zvyšováníenergetickéúčinnostiazajišćováníbezpečnostipracovníků。

SpolečnostPayx网址yrotekSEZaměřujenaZvyšováníEfektityPostupůPředáváníRoztavenéhokovuProstřednictvímřadyřešení,včetněmechanickýchČerpadelavlastníhopřetokovéhotransportníhosystému(OTS)。

ZískanéVýhodyZahrnují:

  • Zlepšená.kvalita taveniny.
  • ZvěšenáProduktivitakratšívovozníprostoje
  • Snížž.nákladyna Energii
  • nižší.Nákladynapracovnísílu
  • vyšší.RoveňBezpečnosti.