Socialni zodpovědnost

Společnost ayx网址Pyrotek poskytuje svým zákazníkům v oboru zpracování kovů a skla iv dalších průmyslových oborech poporu iv oblastech, které se týkají zlepšování pracovních podmínek a ochrany životního prostředí。Společnost ayx网址Pyrotek rovněž prosazuje zásady sociální zodpovědnosti podniku a trvalé udržitelnosti, které se vztahují na její vlastní provozy a pracovní týmy v celém světě。

Ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost

  • Vyrobky一služ,ktere sniž里头现货ř如科特布斯,včetněpeci一čerpadel se zvyšenou energetickou učinnosti, rozmanitychžarovzdornych材料ůktere jsou optimalizovany pro zvyšovani učinnosti v konkretnich oblastech použ来伊佐拉čnich材料ů现货řebnich材料ůdalš我马球ž艾克
  • Systemy pro zpěziskavani美圆zinku olova, ktere umožň里头regeneraci cenneho kovu z procesni strusky,čimžpřispivaji ke snižovani objemu odpadů一omezovani rozsahu锅řebne dopravy
  • Opětovné využití回收项链materiálů - ve výrobních provozech společnosti Pyrotek, ayx网址a to i pro účely spojené s předváděním a vystavováním nových výrobků
  • 即našeZasady trvale udržitelnosti

Ochrana zdraví a bezpečnost

  • Členové pracovních týmů společnosti ayx网址Pyrotek jsou vybavováni vhodnými osobními ochrannými prostředky (OOP) a pracovními nástroji, absolvují bezpečnostní školení a pracují na základě výsledků posuzování kvality a bezpečnosti。
  • Výrobky společnosti ayx网址Pyrotek zahrnující vybavení a oděvy pro zvyšování bezpečnosti pracovníků obsluhy

Socialni州

  • Společnost se angažuje v oblasti sociálního rozvoje, včetně popory zvyšování povědomí o bezpečnosti práce a účasti zaměstnanců v dobrovolných iniciativách
  • Posilování podnikové文化,která se vyznačuje vzájemnou tolerancí, respektem a zdvořilostí mezi zaměstnanci