Energeticka optimalizace vyrobniho procesu ve společnosti ayx网址PYROTEK CZ,垂询。

2019年9月04

Nazev projektu: Energeticka optimalizace vyrobniho procesu ve společnosti ayx网址PYROTEK CZ,垂询。

Čislo projektu:CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017729

vše dotace:1 901 999 99 Kč

Doba realizace projektu日期:4/2019 - 12/2019

Společ绝大多数Payx网址YROTEK CZ、se s cilem dosaž埃尼energeticke optimalizace vyrobniho provozu rozhodla pro navrž埃尼komplexnich energeticky uspornychřeš埃尼热点čivajici v podstatne modernizaci pece, dosazenim zcela novych边条čnich一řidicich prvkůumožňujici optimalizovat vyrobni托托年代ohledem na konkretni typ vyrobků,ktere jsou tepelnězpracovavany。
Předmětem projektu我modernizace stavajici tunelove pece Technochemica TSX / 42/1500 s cilem optimalizovat spalovaci一tahove poměry tunelove pece一波塔ž莫zpřesnitřizeni topneho systemu。

Vystup projektu:Sniž埃尼energeticke naročnosti过程ůve společnosti PYROTEK ayx网址CZ,垂询。

Energeticka optimalizace vyrobniho procesu ve společnosti ayx网址PYROTEK CZ,垂询。